Daňová evidence

Jednoduché účetnictví nahradilo vedení daňové evidence. Kurz nabízí ucelený přehled v daňové evidenci.

Daňová evidence pracuje na podobných principech a řídí se zákonem o daních z příjmu. Ten ale stanovil pouze obsah daňové evidence, ale ne jeho formu zpracování. Daňová evidence tak vypočítá základ daně z příjmu a zajistí přehled o příjmech a výdajích, stavu majetku a závazků a dalších skutečnostech ovlivňujících výši daně z příjmu.

0
hodin
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Seminářem Vás bude provázet tým zkušených lektorů a pedagogů.
lektor kurzu

OBSAH KURZU

  • Legislativa, předpisy
  • Přehled účetní práce
  • Oznamovací povinnost vůči úřadům
  • Archivace, personalistika, ochrana osobních údajů, zákonné pojištění
  • Evidence příjmů a výdajů, doklady, deník, evidence majetku, evidence zásob, služební cesty a jejich evidence
  • Inventarizace, podklady pro daňové přiznání, praktický příklad celého podnikatelova roku

ROZSAH KURZU

  • 45 hodin

FORMA STUDIA

  • prezenční 
CÍLOVÁ SKUPINA

Pro všechny, kteří mají zájem samostatně vést daňovou evidenci.

Základní znalost práce na počítači.