Pověřené osoby k výkonu SPOD

Kvalifikační kurz Pověřené osoby k výkonu sociálně právní ochrany dětí je akreditován

MPSV ČR  č. 2013/1160-SP

V rámci vzdělávání získá účastník kurzu znalosti a dovednosti pro výkon povolání sociálního pracovníka v souladu s ustanovením § 49a odstavce 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Absolvováním kurzu splní podmínky odborné způsobilosti pro osoby, které mohou přímo poskytnout sociálně-právní ochranu. Osoby ve výše zmíněném § musí doložit odbornou způsobilost podle odstavce 2 ve lhůtě 2 let od zahájení přímého poskytování sociálně-právní ochrany.

Cílem kurzu je seznámit pracovníky na úseku sociálně-právní ochrany dětí, s problematikou významu transformace péče o ohrožené děti, novelou zákona SPOD a vybranými ustanoveními zákona o rodině a návaznosti na jednotlivé činnosti, které vykonávají. Účastníci kurzu by měli získat penzum vědomosti o postupech práce s rodinou v krizových situacích, v případě situace ohrožení dítěte, seznámit se s novými metodami sociální práce, činnostmi, které zvláště v oblasti  náhradní rodinné péče můžou realizovat.

0
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Kurzem Vás bude provázet tým erudovaných lektorů.
lektor kurzu

OBSAH KURZU

 • Zákon o SPOD, právní úprava
 • Metodické materiály MPSV k výkonu pověřené osoby a jejich využití v praktické činnosti pověřených osob
 • Problematika poradenství a poradenských služeb
 • Vybraná ustanovení zákona o rodině v návaznosti na jednotlivé činnosti
 • Problematika náhradní rodinné péče
 • Problematika významu transformace péče o ohrožené dítě
 • Základní metody sociální péče práce s rodinou - úvodní informace
 • Specifické metody sociální práce a jejich využití v náhradní rodinné péči
 • Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí při poskytování sociálně právní ochrany pověřenými osobami

 

ROZSAH KURZU

 • 222 hodin 

FORMA STUDIA

 • prezenční 

CÍLOVÁ SKUPINA

 • pracovníci v sociálních službách- kvalifikační kurz dle (§ 37 vyhlášky 505/2006Sb)
 • pracovníci v sociálních službách - další vzdělávání dle (§ 116 odst. 9 Zákona)
 • sociální pracovníci dle (§ 111 Zákona)
 • vedoucí sociálních služeb dle (§ 117 a Zákona)
 • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči dle (§ 117 a Zákona)