Sociální práce a politika zaměstnanosti

Dnes se sociální pracovníci zapojují do práce s nezaměstnanými a pracují právě s nejvíce ohroženými skupinami obyvatelstva. Jde o osoby, které vyžadují zvýšenou péči (osoby společensky nepřizpůsobené, osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody, osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí apod.), zvýšenou ochranu (osoby se zdravotním postižením), cizince, apod. Sociální pracovník by tak měl být v této oblasti erudovaný, schopen orientace a nápomoci těmto kategoriím klientů při vyhledávání vhodného zaměstnání a setrvání v něm či zmírňování dopadu sociálního vyloučení.

A2019/0266-SP/PC

Tématem kurzu je jak sociální práce s nezaměstnanými, tak lidmi, kteří potřebují zvýšenou péči či ochranu při zprostředkování zaměstnání a lidmi, kteří se závislé práci vyhýbají, přičemž tato problematika je zasazena do kontextu státní politiky zaměstnanosti. Na Úřadech práce se sociální práce s nezaměstnanými osobami realizuje v zákonem omezeném rozsahu. Velká úloha v rámci sociální práce s nezaměstnanými tím připadá na samotné sociální pracovníky (a pracovníky v sociálních službách) v jiných organizacích veřejného a neziskového sektoru.

 

0
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Všemi kurzy Vás provádí zkušený tým lektorů
Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszeklektor kurzu

ROZSAH KURZU

  • 8 hodin

FORMA STUDIA

  • jednodenní/prezenční /8 hodin
CÍLOVÁ SKUPINA
  • pro sociální pracovníky