Nová sociální rizika a role sociální práce s rodinou

Akreditovaný 8 hodinový seminář, který se kromě starých sociálních rizik, mezi která jsou obvykle zařazovány události, jako nemoc, chudoba, nezaměstnanost (a která jsou sociální práci notoricky známá), zabývá různými typy sociálních států, kde se vynořují také tzv. ,,nová sociální rizika“. Vytváří tato nová sociální rizika potřebu nové sociální práce? K tradičním úkolům v souvislosti s chudobou, materiálním znevýhodněním či deviantním chováním přibývají na základě nových sociálních rizik také nové druhy sociálních problémů. Jedná se o důležitou výzvu pro sociální práci?

Číslo akreditace: A2018/0667-SP

Cílem kurzu je rozvinout u sociálních pracovníků dovednosti kritické reflexe v tématu nových sociálních rizik a nastolit k diskusi otázku, nakolik (a zda vůbec) jsou nová sociální rizika sociální prací zohledňována, či se zabývá pouze sociálními riziky ,,starými“. Kurz se zaměřuje na sociální práci s rodinou v kontextu nových sociálních rizik a sociologické perspektivy. Seznamuje tak posluchače s konceptem nových sociálních rizik a možnostmi jejich eliminace a řešení prostřednictvím oboru sociální práce.

 

0
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Všemi kurzy Vás provází zkušený tým lektorů
Mgr. et Mgr. Tomáš Waloszeklektor kurzu

ROZSAH KURZU

  • 8 hodin

FORMA STUDIA

  • jednodenní / prezenční /  8 hodin
CÍLOVÁ SKUPINA
  • pro sociální pracovníky