Ošetřovatel/ka

Kvalifikační kurz Ošetřovatel/ka již není akreditován

MZČR  J.Č.6817/2014-6/ONP

Akreditovaný kvalifikační kurz připravuje účastníka pro práci zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat základní ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky a radiologického asistenta. Vzděláváni se zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Odborná praxe je zajištěna a je součástí kurzu.

 • v zařízeních poskytující zdravotní péči
 • v zařízeních poskytujíc sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. §116 odst. 5 písm. 
0
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Kurzem Vás bude provázet tým našich zkušených lektorů a praxe bude probíhat ve zdravotnických zařízeních, které s námi spolupracují v rámci akreditace.
lektor kurzu

OBSAH KURZU

 • Základy veřejného zdravotnictví
 • Somatologie
 • Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena
 • Sociální aktivizace klientů
 • Postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče
 • Základní zdravotnická psychologie, etika a komunikace
 • Praxe na odborném pracovišti NSP Havířov

ROZSAH KURZU

 • 400 hodin teoretická část
 • 300 hodin praktická část

FORMA STUDIA

 • prezenční 
PODMÍNKY PŘIJETÍ
 • dovršení věku 18 let
 • střední odborné vzdělání s maturitou
 • lékařem potvrzené posouzení zdravotního stavu uchazeče
 • očkování proti virové hepatitidě typu B  dle vyhlášky MZ ČR č. 537/2006 Sb.
 • trestní bezúhonnost
 • svéprávnost