Uvedení do vztahu práva a etiky pro každodenní praxi

2017

Seminář pořádáme ve spolupráci s VOŠ JABOK Praha - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Seminář je akreditován

MŠMT- 30194/2014-1-738, MPSV - 2015/1013-SP/VP

Kurz nastiňuje pohled na svébytnost i vzájemnou potřebu obou disciplín pro utváření spravedlivého práva, rozvoj etické a mravní kompetence v pluralitní společnosti. Zohledňuje složení účastníků, jejich profesní prostředí a speciální přání témat. Vztah etiky a práva zkoumá v kontextu etických kodexů, právních předpisů, soudních rozhodnutí, teologických a filosofických pramenů, výzkumné i právní praxe a dalších společenských jevů.

0
hodin
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Kurzem Vás bude provázet odborný lektor.
ThLic. Ing. René Milfait, Th.D.lektor kurzu

OBSAH KURZU

Kurz nastiňuje pohled na svébytnost i vzájemnou potřebu obou disciplín pro utváření spravedlivého práva, rozvoj etické a mravní kompetence v pluralitní společnosti. Zohledňuje složení účastníků, jejich profesní prostředí a speciální přání témat. Vztah etiky a práva zkoumá v kontextu etických kodexů, právních předpisů, soudních rozhodnutí, teologických a filosofických pramenů, výzkumné i právní praxe a dalších společenských jevů. Podrobněji jej rozpracovává v souvislosti s biomedicínskoetickými diskusemi, mravnostní kriminalitou, korupcí, užitím dobrých mravů v právu a etickou, občanskou a lidskoprávní výchovou. Přispívá k růstu etickoprávního vědomí, etické reflexe a mravní kompetence při výkonu profese, zejména v situacích dilemat, napětí, rozporů či konfliktů cílů, zájmů, jednání různých aktérů a daného rámce.

Absolventi kurzu se budou orientovat v základech vymezení disciplín a jejich vzájemném vztahu rozlišení a neoddělování, vzájemné potřebnosti, ovlivňování, jejich možnostem a hranicím. Budou lépe rozumět vybraným právním ustanovením a rozhodnutím z hlediska používání etických pojmů. Budou způsobilí nahlédnout potřebu testovat i v pluralitní společnosti a právním státě soubor právních norem i morálky na humanitu a rozlišovat legalitu a legitimitu. Získají základní porozumění institutu dobrých mravů v právu. Zorientují se v základech diskusí a napětí o postavení, o normativním jádru principu lidské důstojnosti. Prohloubí se jejich způsobilost etickoprávně uvažovat a jednat i v dilematech a konfliktech.

ROZSAH KURZU

  • 8 hodin 

FORMA STUDIA

  • prezenční
CÍLOVÁ SKUPINA
  • pro pedagogy
  • pro sociální pracovníky

Pro účast na tomto semináři není třeba mít absolvované žádné právní nebo etické kurzy. Vyžaduje se pouze bystrá mysl a touha dozvědět se více o tom, jak se rozhodujeme v kritických okamžicích našeho života.