Komunikace sociálních pracovníků s médii a veřejností

2017

Seminář pořádáme ve spolupráci s VOŠ JABOK Praha - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Seminář je akreditován

MPSV 2015/0683-SP/VP

Cílem kurzu je, seznámit účastníky s principy fungování PR neziskových i komerčních organizací v podmínkách České republiky, zejména ve vztahu k elektronickým a tištěným médiím. Absolvent se naučí efektivně oslovovat a pracovat s médii, chápat a využívat internetovou prezentaci a sociální sítě jako propagační nástroje. Ujasní si smysl a cíl propagace své práce a zvládne používat vhodné postupy, které mu umožní pracovat s médii a zvládne základní principy mediální krizové komunikace. Dále získá základní informace o psaní podkladů pro média a tiskových zpráv a naučí se jak využívat mobilní telefon, počítač a další dostupnou elektroniku k vytváření multimediálního obsahu na sociálních sítích, který může využít k propagaci své organizace.

0
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Kurzem Vás bude provázet zkušený lektor.
PhDr. Bedřich Jetelina, Th.D.lektor kurzu

ROZSAH KURZU

  • 16 hodin

FORMA STUDIA

  • Prezenční / 2 dny / 16 hodin
CÍLOVÁ SKUPINA
  • pro sociální pracovníky 
  • pro vedoucí pracovníky