Mzdová účetní

Kurz  Mzdové účetnictví s PC vás připraví na práci samostatných mzdových účetních. Naučíte se nejenom orientovat ve všem, co pro svou práci mzdový účetní potřebuje, ale osvojíte si také základy personalistiky. 

Účastníci kurzu se seznámí s komplexní mzdovou problematikou v malé organizaci i organizaci ve vazbě na veškeré právní předpisy s touto problematikou související (pracovní právo, daňové právo, zdravotní a sociální pojištění) v souladu s novelami zákona. Dále se seznámí se všemi důležitými součástmi mzdové činnosti s kumulací personálního a právního minima pro tuto oblast. Důraz  je kladen na získání nejen teoretických ale především praktických znalostí.

0
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Seminářem Vás bude provázet tým zkušených lektorů a pedagogů.
lektor kurzu

OBSAH KURZU

 • Vymezení pracovněprávních a mzdových předpisů
 • Výpočet mzdy, průměrný výdělek
 • Srážky ze mzdy
 • Povinnosti zaměstnavatelů, vazby na úřady práce, inspektoráty a další instituce
 • Daň z příjmu fyzických osob, ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • Pojistné a sociální zabezpečení
 • Dávky nemocenského pojištění
 • Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 • Důchodové pojištění
 • Personální práce
 • Mzdové účetnictví v praktických příkladech

ROZSAH KURZU

 • 122 hodin

FORMA STUDIA

 • prezenční
CÍLOVÁ SKUPINA a VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY
 • 18 let
 • Středoškolské vzdělání ukončené maturitou
 • Základní znalost práce s počítačem
 • Svéprávnost
 • Pro všechny zájemce, kteří splňují vstupní předpoklady.