Hodnocení situace dítěte a rodiny

2017

Seminář pořádáme ve spolupráci s VOŠ JABOK Praha - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Seminář je akreditován

MPSV 2014/1400-PC/SP/VP/PP

Cílem kurzu je, seznámit účastníky s možnostmi hodnocení situace dítěte a rodinu v kontextu plánování práce s rodinou. Kurz upozorňuje na aktuální vývoj a změny v situaci rodin. Přináší přehled využitelných přístupů a metod. Popisuje jednotlivé oblasti hodnocení jednotlivců (dítěte, rodičů) i rodiny jako celku (vztahy, komunikace, provoz domácnosti atd.).

0
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Kurzem Vás bude provázet odborný lektor.
PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D.lektor kurzu

ROZSAH KURZU

  • 8 hodin

FORMA STUDIA

  • Prezenční / 1 den / 8 hodin
CÍLOVÁ SKUPINA
  • pro sociální pracovníky