Průběžné vzdělávání úředníků

Nabízíme vzdělávací programy pro průběžné vzdělávání úředníků

Akreditace instituce AKI./I-4/2002

Průběžné vzdělávání  zahrnuje prohlubující, aktualizační a specializační  vzdělávání úředníků  zaměřené na  výkon správních činností v územním samosprávném celku, včetně získávání a prohlubování jazykových znalostí. Průběžné vzdělávání se uskutečňuje formou kurzů. O účasti úředníka na jednotlivých kurzech rozhoduje vedoucí úřadu na základě potřeb územního samosprávného celku a s přihlédnutím k plánu vzdělávání úředníka; úředník je povinen se kurzu zúčastnit.

0
hodin
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Seminářem Vás bude provázet tým erudovaných lektorů a pedagogů.
lektor kurzu

OBSAH KURZU

Náplň jednotlivých kurzů je specifická dle potřebných dovedností např.

  • Dovednosti vedoucího úředníka
  • Psychologické principy
  • Řešitelské a operativní porady
  • Příprava na roli v týmu, týmová spolupráce
  • Organizace pracovního času, priority úkolů
  • Zvládání prevence stresových situací a syndrom vyhoření
  • Základní pravidla vystupování na veřejnosti

 

ROZSAH KURZU

  • 8 hodin

FORMA STUDIA

  • Prezenční forma 
CÍLOVÁ SKUPINA

Úředníci územních samosprávních celků