Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 

Vzdělávací program pro vedoucí úředníky dle ( § 27 zákona č. 312/2002 Sb)

Cílem vzdělávacího programu je napomoci lepší úrovni řídících činností uvnitř veřejné správy. Díky absolvování programu mají vedoucí úředníci možnost (a povinnost) seznámit se v koncentrované a organizované formě s hlavními poznatky teorie řízení, osvojit si dovednosti napomáhající úspěšnému řízení podřízených a organizování činností na svých pracovištích. Samotný vzdělávací program ovšem nevyprofiluje dobrého manažera.

0
hodin
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Seminářem Vás bude provázet tým erudovaných lektorů a pedagogů.
lektor kurzu

OBSAH KURZU

  • Obecný úvod do managementu ve veřejné správě 
  • Stanovování cílů, plánování, organizování, kontrola 
  • Etika ve veřejné správě
  • Komunikace s veřejností, public relations, lobbing, marketing ve veřejném sektoru 
  • Vedení pracovních týmů, komunikace, motivace 
  • Regionální politika EU 
  • Pracovní právo

ROZSAH KURZU

  • 40 hodin

FORMA STUDIA

  • Prezenční forma 
CÍLOVÁ SKUPINA

Vedoucí úředníci územních samosprávních celků