Sanitář/ka

JARNÍ TERMÍN: duben 2024
pro přihlášení nás kontaktujte

Kvalifikační kurz  Sanitář/ka je akreditován

MZČR pod č.j. 29405/2019-4/ONP

Absolvent může vykonávat své povolání v oblasti zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních v oblastech preventivní péče, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické, dispenzární, laboratorní, lékárenské péče. Odborná praxe je zajištěna a je součástí kurzu:

 • v zařízeních poskytující zdravotní péči
 • v zařízeních poskytujíc sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. §116 odst. 5 písm. 
0
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Kurzem Vás bude provázet tým našich zkušených lektorů, praxe je zajištěna na specializovaných pracovištích, které s námi spolupracují v rámci akreditace.
lektor kurzu

OBSAH KURZU

 • Základy veřejného zdravotnictví
 • Somatologie
 • Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena
 • Specifika jednotlivých pracovišť
 • Postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče
 • Základní zdravotnická psychologie, etika a komunikace
 • Praxe na odděleních Karvinské hornické nemocnice
 • Podmínkou realizace kurzu je minimální počet přihlášených účastníků a to 5 osob

ROZSAH KURZU

 • 100 hodin teoretická část
 • 80 hodin praktická část

FORMA STUDIA

 • prezenční
 • výuka probíhá v odpoledních hodinách v úterý a ve čtvrtek
 • praxe je realizována v nemocnici
PODMÍNKY PŘIJETÍ
 • dovršení 18 let
 • ukončené základní vzdělání (účastník stvrzuje podpisem čestného prohlášení)
 • lékařem potvrzené posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče
 • očkování proti virové hepatitidě typu B  dle vyhlášky MZ ČR č. 537/2006 Sb.
 •  trestní bezúhonnost a svéprávnost (účastník stvrzuje podpisem čestného prohlášení)