Základy diagnostiky rodiny  pro sociální pracovníky

20. 6. 2017 – 22. 6. 2017

Základy diagnostiky rodiny  pro sociální pracovníky (akreditováno MPSV)

Třídenní kurz „Základy diagnostiky rodiny pro sociální pracovníky“ představí účastníkům diagnostické nástroje, které jim pomohou v každodenní práci s dětmi a rodinou. Kurz je určen pro pracovníky OSPOD, klíčové pracovníky provázející pěstouny a pro pracovníky sociálně aktivizačních služeb pro rodiny, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a jiné služby pracující s dětmi. Kurz vychází z obsahů, cílů a nástrojů sociální terapie, kde je diagnostika chápána jako jeden ze základních kamenů, díky kterému můžeme lépe rozpoznávat problémy a aktuální situaci klienta či celé rodiny. Dobře a pečlivě realizovaná diagnostika pomáhá poskytnout cenné informace pro další práci a volbu vhodných

 • Sociální terapie (obsah, cíle a nástroje)
 • Teorie a praxe rodinné diagnostiky
 • Ukázky použití diagnostických nástrojů (Test rodinného zázemí, FAST,
 • Práce na pískovišti, Scénotest, Test rodinných vztahů)
 • Jak se v jednotlivých metodách dále vzdělávat a možnosti supervize

 

0
Vyučovacích hodin
0
Cena kurzu

OBSAH KURZU

 • Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standarty kvality
 • Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
 • Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie
 • Základy ochrany zdraví
 • Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • Sociálně právní minimum
 • Metody sociální práce
 • Základy péče o nemocné, základy hygieny, psychosociální aspekty chronických infekčních onemocnění
 • Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, pedagogiky volného času
 • Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • Základy výuky péče o domácnost
 • Krizová intervence
 • Úvod do problematiky zdravotního postižení
 • Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje zdraví nebo život, pravidla šetrné sebeobrany
 • Odborná praxe na specializovaném pracovišti
Pracuji jako psychoterapeut, supervizor a lektor pro sociální a firemní oblast. Ve své praxi se zaměřuji na sociálně právní ochranu dětí a náhradní rodinou péči. V oblasti náhradní rodinné péče jsem působil dvanáct let jako pedagog, vedoucí Komunity mládeže a Pedagogický poradce sdružení SOS dětských vesniček. V současnosti jsem předsedou Institutu Virginie Satirové a lektoruji kurzy určené pro pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí, klíčové pracovníky provázející pěstouny a pro pěstouny samotné.
Mgr. Martin Bušinalektor kurzu
Přihlášení na kurz 
 • v případě zajmu stáhněte přihlášku ZDE (formát doc)
 • přihlášku vyplňte a odešlete emailem na adresu kancelar@proskolime.cz