Úvod do vedení poradenských rozhovorů s dětmi a mládeží

10.11.2016 od 9:00 hod.

Seminář pořádáme ve spolupráci s VOŠ JABOK Praha - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Seminář je akreditován

MŠMT č.j. 42897/2013-1-916, MPSV 2014/0386-PC/SP/VP/PP

Cílem kurzu je, seznámit účastníky se specifiky vedení účinného poradenského rozhovoru s dětmi podle vývojové úrovně, seznámit s možnostmi a limity při vedení rozhovoru na citlivá témata (smrt, rozvod rodičů, sebepoškozování, psychická nemoc v rodině atp.). Účastnící se seznámí s  praktickými nástroji k facilitaci těchto rozhovorů v poradenské praxi.

0
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Kurzem Vás bude provázet erudovaný lektor.
Mgr. Lucie Hubertoválektor kurzu

ROZSAH KURZU

  • 8 hodin

FORMA STUDIA

  • Prezenční / 1 den / 8 hodin
CÍLOVÁ SKUPINA
  • pro pedagogy
  • pro sociální pracovníky