Teorie a metody sociální práce

Kvalifikační kurz  Teorie a metody sociální práce je akreditován

MPSV ČR č. 2013/1159-SP

Účastník kurzu získá znalosti a dovednosti pro výkon povolání sociálního pracovníka. Dokáže charakterizovat problematiku teorii a metod sociální práce dle jednotlivých cílových skupin. Obsah kurzu je zaměřen na aktuální problémy sociální práce  a to v návaznosti na terénní sociální práci s rodinami, kterou vykonávají sociální pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, vzájemnou propojenost s agendou sociální právní ochrany dětí a způsoby spolupráce.

0
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Kurzem Vás bude provázet tým erudovaných lektorů.
lektor kurzu

OBSAH KURZU

 • Úvod do problematiky teorii a metod sociální práce
 • Základní metody sociální práce
 • Specifika a použití metod sociální práce pro práci s jednotlivými cílovými skupinami
 • Poradenství - sociální, odborné; kategorizace poradenské pomoci, struktura poradenského proces, fáze poradenského procesu, poradenské metody
 • Terénní sociální práce
 • Metody sociální práce s rodinou

ROZSAH KURZU

 • 204 hodin

FORMA STUDIA

 • prezenční 
CÍLOVÁ SKUPINA
 • pracovníci v sociálních službách- kvalifikační kurz dle (§ 37 vyhlášky 505/2006Sb)
 • pracovníci v sociálních službách - další vzdělávání dle (§ 116 odst. 9 Zákona)
 • sociální pracovníci dle (§ 111 Zákona)
 • vedoucí sociálních služeb dle (§ 117 a Zákona)
 • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči dle (§ 117 a Zákona)