Práce s vinou a smířením v pomáhajících profesích

2017

Seminář pořádáme ve spolupráci s VOŠ JABOK Praha - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Seminář je akreditován

MŠMT 42897/2013-1-916; MPSV 2015/0682-PC/SP/VP/PP

Cílem kurzu je, aby účastníci prohloubili své porozumění tématům viny, odpuštění a smíření a byli tak schopni reflektovat a řešit tato témata ve vlastní profesní praxi. Při řešení sociálních případů existují oblasti, kterým se pracovníci obvykle vyhýbají, protože běžné metody sociální práce s nimi neumí pracovat. Jde o témata viny (vlastní a druhého), zraněných vzpomínek, odlišnosti, neschopnosti odpustit, apod. Pojmenování a řešení těchto oblastí však může přinést významný posun v řešení problémů, se kterými uživatelé sociálních služeb přicházejí. Kurz pojímá téma obecně tak, aby bylo aplikovatelné do různých oblastí sociální.

0
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Kurzem Vás bude provázet tým zkušených lektorů a pedagogů.
Mgr. Bc. Petr Jandejsek, M.A., ThLic. Ing. René Milfait, Mgr. Anna Klimešoválektoři kurzu

OBSAH KURZU

 • Uvedení do interpretačního rámce, kterým je v evropském prostředí židovsko-křesťanská kultura.
 • Porozumění přítomnosti viny u sebe a druhých.
 • Vina vlastní a vina druhého.
 • Základní cesty k porozumění smíření a odpuštění.
 • Pohled na vinu a smíření očima biblických příběhů a teologické etiky.
 • Aplikace porozumění viny a smíření v pastoračním doprovázení (nemocnice, ústavy, vězení, sociálně slabé rodiny apod.).
 • Význam odpuštění pro osobní zdraví – pohled na vinu a smíření očima psychologie a psychoterapie.
 • Techniky práce s vinou a smířením v psychoterapeutickém doprovázení.
 • Využití symbolů a rituálů při práci se smířením.
 • Strategie, techniky a postupy práce s vinou a smířením u různých skupin, mediace.

ROZSAH KURZU

 • 14 hodin

FORMA STUDIA

 • Prezenční / 2 dny / 7 hodin
CÍLOVÁ SKUPINA
 • pro pedagogy
 • pro sociální pracovníky