Chůva pro dětské koutky

Kvalifikační kurz Chůva pro dětské koutky  
(již není akreditováno)

Chůva pro dětské koutky samostatně a krátkodobě pečuje o děti ve speciálním oddělení zřizovatele dětského koutku. Jejím hlavním úkolem je zajištění vhodné hry pro děti různých věkových kategorií a dbát na bezpečnost dětí, poskytnout první pomoc. Součástí kurzu je příprava absolventa na úspěšné vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb. pro získání profesní kvalifikace Chůva pro dětské koutky. Zkouška je zahrnuta v ceně kurzu. 

Absolvent je připraven na výkon pracovní pozice

 • chůva pro dětské koutky
0
Počet hodin
0
Cena kurzu
0
Číslo kurzu
Kurzem Vás bude provázet tým erudovaných lektorů a praxe bude probíhat v zařízeních, které s námi spolupracují v rámci akreditace
lektor kurzu

OBSAH KURZU

 • Dodržování provozních a hygienických pravidel při práci s dětmi
 • Dodržování základních principů při práci chůvy pro dětské koutky
 • Dodržování zásad prevence úrazů a bezpečnosti
 • Krátkodobé zajištění péče o kolektiv dětí různých věkových kategorií
 • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
 • Poskytování první pomoci
 • Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách dítěte v praxi
 • Praxe v předškolních zařízeních
 • Zkouška u autorizované osoby

ROZSAH KURZU

 • 30 hodin teoretická část
 • 30 hodin praktická část

FORMA STUDIA

 • prezenční 
PODMÍNKY PŘIJETÍ
 • dovršení 18 let
 • dokončeno min. základní vzdělání
 • trestní bezúhonnost
 • bez logopedicke vady