Tajemná mise

Škola v přírodě, Prostřední Bečva 21. - 28.8.2016

Popis tábora

Letní sportovní tábor Tajemná mise je určen pro děti 3. – 8. tříd ZŠ, z pěstounských a náhradních rodin. Průběhem celého tábora jsou děti vedeny specialistou na výchovu prožitkem a osobnostní rozvoj dětí. Program je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností a dovedností, přijímání a naslouchání názoru jiných a práci ve skupině. Podněcuje k projektovému myšlení, k samostatnosti a rozvíjí osobnost dítěte.

Naprostá většina programu je formou iniciačních her a dobrodružných aktivit. Program má spád a neustále se něco děje. Součástí programu je také řešení problémových situací.

Akademický ústav Karviná je pověřen k vykonu SPOD - zřizování a provozování výchovně rekreačních pobytů

Obecné informace

 • Termín: 21. - 28.8.2016
 • Místo: Škola v přírodě, Prostřední Bečva
 • Doprava: vlastní
 • Cena: 3350 Kč zahrnuje celodenní stravu a pitný režim     (5xdenně)
 • Platba: na účet: 2700651014/2010 Fio banka, variabilní symbol: číslo 02 a datum narození dítěte bez teček            (např. dítě narozeno 14.01.2000 variabilní symbol ve tvaru 0214012000), do účelu platby uveďte jméno a příjmení dítěte

Důležité dokumenty

Následující dokumenty prosím stáhněte, vyplňte, vytiskněte a předejte nejpozději v den odjezdu na tábor (nebo při předání dítěte)

 • Důležité informace před výjezdem
  (stáhnout)
 • Prohlášení zákonných zástupců
  (stáhnout)
 • Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte - vyplní lékař
  (stáhnout)
 • Táborový řád - prostudujte s dítětem
  (stáhnout)

Pokud se vám dokumenty nedaří otevřít, zřejmě nemáte nainstalován program Adobe Acrobat (ke stažení zde)

Příjem plateb a přihlášek bude ukončen 31. května 2016